Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Index

Interventies

Kleuters

Leerling-prestaties

Overdracht


Interventies

Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht.

Van der Vegt, A. L. (2020).

De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit is overduidelijk aangetoond, in diverse onderzoeken. We weten ook het een en ander over wat ouders kunnen doen om die ontwikkeling te stimuleren. Minder duidelijk is hoe we ouders kunnen helpen hun betrokkenheid te vergroten. Maar we kennen inmiddels wel een aantal voorbeelden van succesvolle interventies.


Leerling-prestaties

Parent Involvement in Pre-Kindergarten and the Effects on Student Achievement.

Mcdowell, K., Jack, A. & Compton, M. (2018).

In dit onderzoek staat de invloed van ouderbetrokkenheid op leerling-prestaties van leerlingen in vroeg- en voorschoolse educatie centraal.


Overdracht

Dag kinderdagverblijf, hallo school! Handreiking voor een kindvriendelijke overdracht.

Kruiter, J., Jepma, I. & Rooken, M. (2017)

Deze handreiking is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en basisschoolleraren die het overgangsproces van jonge kinderen willen verbeteren. Mogelijke rollen en taken van de betrokkenen worden besproken en ook vind je in dit verslag praktijkvoorbeelden waarin deze samenwerking op een goede manier vormgegeven wordt.


Kleuters

Analyzing Parental Involvement Dimensions in Early Childhood Education.

Kurtulmuş, Z. (2016).

In dit onderzoek worden dimensies van ouderbetrokkenheid geanalyseerd in kleuterklassen in Turkije. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat ouders meer support nodig hebben om tot een hogere mate van ouderbetrokkenheid te komen.